Thông tin cơ bản

Thông tin mô tả

Hình ảnh & Video

Bản đồ

Liên hệ

Quy định đăng tin

Bằng việc đăng tin trên Biển Ngọc Land, bạn đồng ý cho phép Biển Ngọc Land sử dụng nội dung và hình ảnh tin đăng của bạn vì mục đích thương mại và phi thương mại; đồng thời, bạn đồng ý miễn trừ cho Biển Ngọc Land các nghĩa vụ liên quan.

1. Đối tượng đăng tin

Tin đăng Cá nhân: Dành cho đối tượng là các cá nhân có quyền hợp pháp tham gia vào các thoả thuận/hợp đồng mua bán ở Việt Nam và bán hàng không vì mục đích kinh doanh.

Tin đăng Bán chuyên/Môi giới: Dành cho đối tượng là những cá nhân/tập thể bán hàng với mục đích kinh doanh, bao gồm các cửa hàng, doanh nghiệp, shop, và các hộ gia đình hoặc cá nhân kinh doanh nhỏ.

Biển Ngọc Land có quyền quyết định một tin đăng có phải là tin đăng Bán chuyên/Môi giới hay tin đăng Cá nhân.

2. Quy định cơ bản về tin đăng

  • Tên liên hệ: Điền đầy đủ họ tên thật của người bán.
  • Số điện thoại: Để đảm bảo an toàn mua bán, bạn cần xác nhận sở hữu của số điện thoại dùng để đăng tin.
  • Email: Hãy cung cấp địa chỉ email thật. Chúng tôi liên lạc với bạn chủ yếu qua email. Email của bạn sẽ được Chợ Tốt bảo mật.
  • Địa chỉ: Hãy cung cấp địa chỉ giao dịch chính xác bao gồm: tên đường, quận/huyện, thành phố nơi bạn đang sống.
Số điện thoại